PROJEKTY




               CO ZAWIERA GOTOWY PROJEKT OGRODU ?



Każdy gotowy projekt ogrodu stanowi szczegółowe, dokładnie i profesjonalnie wykonane opracowanie, które zawiera:



lisc_zielony PROJEKT ROŚLINNOŚCI z oznaczeniem gatunków i odmian roślin –

       - rys. AutoCad, rzut z góry, skala 1:100


lisc_zielony PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODU

       z określeniem rodzaju zastosowanego materiału (kamienia, bruku, drewna,

       metalu) - rys. AutoCad, rzut z góry, podane wymiary rabat, ścieżek, podjazdów

       i altan


lisc_zielony PROJEKT OGRODU W KOLORZE 2D – rzut z góry


lisc_zielony WIZUALIZACJĘ TRÓJWYMIAROWĄ W KOLORZE – przestrzenne ujęcie ogrodu


lisc_zielony RZUTY ELEWACJI OGRODU W KOLORZE - przekroje pionowe


lisc_zielony ilościowy SPIS GATUNKÓW I ODMIAN ROŚLIN przewidzianych w projekcie



lisc_zielony PORADNIK TECHNICZNY "Ogród dla Ciebie"






roslinnosc


Fot. 1 Projekt roślinności ogrodu






zagospodarowanie_1


Fot. 2. Projekt zagospodarowania i małej architektury ogrodu






rzut_2D


Fot. 3.  Projekt ogrodu w kolorze - rzut z góry






widok_3D_a


Fot. 4.  Wizualizacja trójwymiarowa







ELEWACJE_PROJEKTY


Fot. 5. Przykład rzutu elewacji